informatiepunt bij De Groene Stee en via de wijkwebsite – 2016

We hebben een informatiepunt ingericht, waar u ondersteund door enthousiaste stagiaires informatie kunt opzoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, maar ook gericht op ontmoeten, activiteiten en sport. Bezoek het informatiepunt op donderdagochtend bij De groene Stee, of digitaal via: informatiepunt op de wijkwebsite