Spelregels

reglement buurtbudgetten

Uw aanvraag:

 • Is gericht op verbetering van de woonomgeving of ontmoeting/samenwerken van wijkbewoners.
 • Heeft aantoonbaar draagvlak in de buurt. De buurtbewoners moeten het dus eens zijn met uw plan.
 • Moet worden getoetst door de gemeente als die gevolgen heeft voor de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook).
 • Is bestemd voor een openbare, voor iedereen toegankelijke, activiteit.
 • Is bedoeld voor een maatschappelijke activiteit en heeft dus geen commercieel belang, derhalve geen winstdoel.
 • Is niet bedoeld voor aanschaf van eten en drinken. Bij het organiseren van bijvoorbeeld een straatfeest kan hiervoor wel een aanvraag gedaan worden naast het huren van een springkussen of andere activiteit. Uitzondering kan gemaakt worden als eten en drinken contact tussen bewoners tot stand brengen (eerste kennismaking nieuwe bewoners) of als de genodigden een eigen bijdrage betalen.
 • Alcoholische dranken worden nooit vergoed vanuit het buurtbudget.

Wij verwachten van u:

 • Een volledige beschrijving van de activiteit.
 • Een duidelijke begroting.
 • Dat u zelf een aandeel heeft in de uitvoering van uw activiteit.
 • Dat u de kosten vooruit betaald. Als dit niet mogelijk is, dan kan in overleg een voorschot van maximaal 50% van het gevraagde bedrag worden betaald.
 • Dat u het zo snel mogelijk aan ons laat weten als de activiteit – om welke reden dan ook – toch niet doorgaat. Hierdoor kan het budget eventueel kan worden toegekend aan een ander bewonersinitiatief.
 • Dat u binnen 4 weken na uw opgegeven uitvoeringsdatum middels foto’s en een verslag aangetoond heeft dat uw activiteit uitgevoerd is.
 • Dat u binnen 4 weken na uw opgegeven uitvoeringsdatum de declaratie met de bijbehorende originele betalingsbewijzen inlevert.
 • Dat u instemt met plaatsing van uw foto’s en/of verslag van uw activiteiten op onze website, met inachtneming van de privacywet.

Wat mag u van ons verwachten:

 • Dat u het geld snel ontvangt nadat uw volledige declaratieformulier door ons is ontvangen en goedgekeurd. En nadat wij uw verslag en foto(s) hebben ontvangen.
 • Dat wij eventueel, in overleg vooraf, uitbetalen aan derden, zoals leveranciers of verhuurbedrijven, zulks tegen overlegging van de originele factuur
 • Dat wij geen vergoedingen betalen van gemaakte reiskosten (bijv.benzinekosten).

En als laatste: U kunt het gehele jaar door aanvragen indienen, tot en met 31 oktober van dat jaar; het geld moet ook hetzelfde jaar worden uitgegeven.

Meer info gewenst? Bezoek de pagina van de gemeente inzake het buurtbudget. Op deze pagina vind u ook een link naar de huidige subsidieregeling buurtbudget.