Spelregels

reglement buurtbudgetten

Uw aanvraag:

 • Is gericht op verbetering van de woonomgeving of ontmoeting/samenwerken van wijkbewoners.
 • Heeft aantoonbaar draagvlak in de buurt. De buurtbewoners moeten het dus eens zijn met uw plan.
 • Moet worden getoetst door de gemeente als die gevolgen heeft voor de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook).
 • Is bestemd voor een openbare, voor iedereen toegankelijke, activiteit.
 • Is bedoeld voor een maatschappelijke activiteit en heeft dus geen commercieel belang, derhalve geen winstdoel.
 • Is niet bedoeld voor aanschaf van eten en drinken.
 • Alcoholische dranken worden nooit vergoed vanuit het buurtbudget.

Wij verwachten van u:

 • Een volledige beschrijving van de activiteit.
 • Een duidelijke begroting.
 • Dat u zelf een aandeel heeft in de uitvoering van uw activiteit.
 • Dat u de kosten vooruit betaald. Als dit niet mogelijk is, dan kan in overleg een voorschot van maximaal 50% van het gevraagde bedrag worden betaald.
 • Dat u het zo snel mogelijk aan ons laat weten als de activiteit – om welke reden dan ook – toch niet doorgaat. Hierdoor kan het budget eventueel kan worden toegekend aan een ander bewonersinitiatief.
 • Dat u binnen 4 weken na uw opgegeven uitvoeringsdatum middels foto’s en een verslag aangetoond heeft dat uw activiteit uitgevoerd is.
 • Dat u binnen 4 weken na uw opgegeven uitvoeringsdatum de declaratie met de bijbehorende originele betalingsbewijzen inlevert.
 • Dat u instemt met plaatsing van uw foto’s en/of verslag van uw activiteiten op onze website, met inachtneming van de privacywet.

Wat mag u van ons verwachten:

 • Dat u het geld snel ontvangt nadat uw volledige declaratieformulier door ons is ontvangen en goedgekeurd. En nadat wij uw verslag en foto(s) hebben ontvangen.
 • Dat wij eventueel, in overleg vooraf, uitbetalen aan derden, zoals leveranciers of verhuurbedrijven, zulks tegen overlegging van de originele factuur
 • Dat wij geen vergoedingen betalen van gemaakte reiskosten (bijv.benzinekosten).

En als laatste: U kunt het gehele jaar door aanvragen indienen, tot en met 31 oktober van dat jaar; het geld moet ook hetzelfde jaar worden uitgegeven.

Meer info gewenst? Bezoek de pagina van de gemeente inzake het buurtbudget. Op deze pagina vind u ook een link naar de huidige subsidieregeling buurtbudget.