Verantwoording

Het buurtbudget wordt door de gemeente Amersfoort ter beschikking gesteld voor initiatieven van bewoners.

We dienen daarom jaarlijks een verantwoording af te leggen over hoe het ter beschikking gesteld budget is verdeeld. Deze jaarverslagen zijn op deze website in te zien, op deze pagina.

Ook dienen we de regels na te leven, deze kunnen hier worden ingezien.

Ter inspiratie geven we ook voorbeelden van initiatieven die middels het buurtbudget tot stand zijn gekomen.