Buurtbudget

Van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, een rommelroute, schoonmaakactie, kunst in de wijk, het opknappen van een speelplek of het vullen van plantenbakken. Zoveel mensen, zoveel wensen; er is van alles mogelijk door het buurtbudget.

Heeft ú een leuk idee? Vraag steun uit het buurtbudget!

Wilt u een sociale activiteit organiseren in de wijk dan bent u hier op de juiste plek. U vindt hier informatie over het aanvragen van buurtbudget in Liendert-Rustenburg. Als uw activiteit voldoet aan de criteria, kunt u voor een vergoeding van de kosten in aanmerking komen.


Buurtbudget Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort stelt voor iedere wijk in Amersfoort jaarlijks subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in een wijk te vergroten: het zogenaamde buurtbudget.

Sommige wijken zijn gegroepeerd in een stichting. Amersfoort kent acht stichtingen en verenigingen die jaarlijks een buurtbudget bij de gemeente kunnen aanvragen.
De verdeling van de individuele buurtbudgetten wordt gedaan door het BTeam van elke wijk.

De wijken Kruiskamp Koppel, Liendert-Rustenburg en Binnenstad Bewoners Netwerk zijn sinds juni 2012 verenigd in één stichting: Stichting Buurtbudget Midden Amersfoort.
De stichting moeten achteraf verantwoording afleggen aan de gemeente over het bestede geld.

Het buurtbudget is bedoeld voor bewonersinitiatieven die:

  • de leefbaarheid in de buurt vergroten, of
  • bewoners dichter bij elkaar brengen (versterking sociale samenhang)

Hierin passen diverse activiteiten, zoals een ingreep in de openbare ruimte: een bankje, blikvanger, bloembak, fietsrek, kunst of een bijdrage aan het opknappen van speeltoestellen/speelplein. Een straatfeest, voetbaltoernooi of concrete materialen, zoals gereedschap voor een klussendienst, bloembollen, materialen voor (kinder)activiteiten en schoonmaakacties.